JAARBERICHT
2017
BEVOLKINGSONDERZOEK NOORD

In ons jaarbericht hebben wij de belangrijkste cijfers en activiteiten uit 2017 op een rijtje gezet. Wij nodigden in 2017 in totaal bijna 438.000 vrouwen en mannen uit voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.

Doel van de bevolkingsonderzoeken is het vroeg opsporen van kanker. Als kanker in een vroeg stadium wordt gevonden is de behandeling veelal minder zwaar en de kans op genezing groter.
De bevolkingsonderzoeken naar kanker worden uitgevoerd door vijf regionale screeningsorganisaties. Bevolkingsonderzoek Noord werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Wilt u meer weten? In onze jaarrekening 2017 leggen wij financiële verantwoording af voor onze werkzaamheden en resultaten in 2017. U vindt de jaarrekening op onze website.

Ik wens u veel leesplezier.

 

Jan Henk Sangers,

bestuurder

Organisatie

Bevolkingsonderzoek Noord is een van de vijf screeningsorganisaties die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Het werkgebied van Bevolkingsonderzoek Noord omvat de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

corner

Personeel en verzuim

Op 31 december 2017 had Bevolkingsonderzoek Noord 114 medewerkers in dienst. Het gemiddeld verzuimpercentage in 2017 bedroeg 5,31%.

corner

Financieel resultaat

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 492.158. Het resultaat is beïnvloed door een aantal incidentele posten. Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en wordt aangewend voor de financiering van van de landelijke projecten ScreenIT en BK2020.

corner

Kwaliteit

In 2017 speelde informatiebeveiliging een grote rol. De hele organisatie heeft zich ingespannen om zich in een kort tijdsbestek voor te bereiden op de NEN7510 (informatiebeveiliging in de zorg), wat in december resulteerde in het behalen van het certificaat.

corner

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar ontvangen om de twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van de borsten in een van onze acht onderzoekscentra. De gemaakte mammografieën worden in de bekijkeenheid in Groningen onafhankelijk van elkaar beoordeeld door twee radiologen onafhankelijk van elkaar, waarna de cliënt de uitslag per post ontvangt. Bij verdenking van borstkanker wordt de huisarts van de cliënt van tevoren geïnformeerd. De huisarts draagt zorg voor verwijzing naar een mammapoli in het ziekenhuis.

Door het bevolkingsonderzoek borstkanker overlijden er landelijk elk jaar ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker.

corner

Natraject

In 2017 werden 1.857 vrouwen doorverwezen voor vervolgonderzoek. Bij 772 van hen werd borstkanker gevonden.

corner

Werken aan de toekomst

In 2015 is gestart met de voorbereidingen voor de vervanging van de mammografen, de ICT-systemen voor beeldopslag (inclusief beeldmanagement) en de bekijkstations. Dit landelijke programma draagt de naam BK2020. Het programma is in 2016 en 2017 verder ontwikkeld.

corner

Bevolkingsonderzoek baarmoeder­halskanker

Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar ontvangen om de vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Zij worden uitgenodigd om een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. De cliënten ontvangen per brief de uitslag van het onderzoek van Bevolkingsonderzoek Noord. In 2017 is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vernieuwd.

corner

Cijfers

In 2017 werden 79.135 vrouwen uitgenodigd deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 46.281 vrouwen, ofwel 58,5% (ter vergelijking: 61,4% in 2016), gaven gehoor aan deze oproep en lieten een uitstrijkje maken of deden mee met de zelfafnameset. Dit cijfer is van peildatum april 2018 en inclusief naijleffect (uitgenodigd in 2017, deelgenomen in 2018).

corner

Scholingen

In 2017 is een volledig aangepaste versie van het scholingsmateriaal gebruikt, met oog op het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Daarnaast heeft Bevolkingsonderzoek Noord op een aantal opleidingen tot huisartsassistent gastlessen verzorgd. In 2017 is een serie van 7 voorlichtingsavonden in het kader van de vernieuwing van het baarmoederhalskankeronderzoek afgerond.

corner

Vernieuwing

Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt in regio noord sinds maart 2017 uitgevoerd. De grootste veranderingen: primair wordt er op de aanwezigheid van HPV gescreend en de mogelijkheid om met een zelfafnameset mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.

corner

Bevolkingsonderzoek darmkanker

In januari 2014 is de gefaseerde invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker gestart. Dit bevolkingsonderzoek is voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Zij ontvangen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Volgens planning is het nieuwe bevolkingsonderzoek in 2019 volledig ingevoerd. Het bevolkingsonderzoek kan landelijk op termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.

Het bevolkingsonderzoek bestaat uit een ontlastingstest, die met de uitnodiging per post wordt verzonden. In het laboratorium wordt onderzocht of er bloed in de ontlasting zit. Bevolkingsonderzoek Noord verstuurt de uitslag per post aan de cliënt. Als er bloed in de ontlasting is aangetroffen, wordt bij de uitslag direct een uitnodiging voor een intakegesprek voor vervolgonderzoek meegezonden. Het vervolgonderzoek (intake en coloscopie) vindt plaats in een coloscopiecentrum. Vrijwel alle coloscopiecentra zijn onderdeel van een ziekenhuis, een aantal klinieken zijn privaat.

corner

Informatiebijeenkomsten

Bevolkingsonderzoek Noord heeft is in 2017 op verschillende bijeenkomsten aanwezig geweest, om informatie te geven over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Zo organiseerde Bevolkingsonderzoek Noord een netwerkbijeenkomst voor coloscopiecentra, gaven we een presentatie aan huisartsen en huisartsassistenten en verzorgden we een klinische les aan de afdeling radiologie van een ziekenhuis.

corner

bevolk-logo

www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

 

Tekst en redactie:
Team communicatie

Ontwerp en realisatie:
Sunflower IT

Vormgeving:
Peter J. Jansen